Aktuelles

Schriftenverzeichnis

Rezensionen

Biographisches

Kontakt

Startseite

 

zurück

 

Rezension aus: Cahiers d’histoire présent / Bijdragen tot de eigentijdse geschiedenis No. 12, Nov. 2003, Brüssel 2003, S. 219

„Germania ontwake!“

Dit jaar verscheen het tweedelige Griff nach dem Westen. Die Westforschung der völkisch-nationalen Wissenschaften zum nordwesteuropäischen Raum (1919-1960). In dit lijvige werk worden meer vragen opgeworpen dan antwoorden gegeven. Na de 42 bijdragen en meer dan 1200 pagina's is de lezer eerder overrompeld dan er wijzer van te worden. In de inleiding maken de samenstellers trouwens duidelijk dat ze bewust hebben afgezien van een chronologisch totaalbeeld of een algemene these. Hun bedoeling wordt nochtans expliciet geformuleerd: een onderscheid maken tussen de völkisch-nationale en de racistische nationaal-socialistische wetenschap en hun onderlinge verhouding verklaren en duiden in de tijd.

Hierin zijn de samenstellers echter tekort geschoten. Daardoor is elke recensent en lezer genoodzaakt om zelf een synthese te maken op basis van de afzonderlijke samenvattingen. Het is alsof men in een restaurant, in plaats van door een kelner te worden bediend, in de keuken de gerechten zelf moet bereiden. De kwaliteit van de verschillende etenswaren - de verschillende bijdragen in het werk - is daarbij geenszins in twijfel te trekken. Op een van de themas wordt in dit artikel nader ingegaan. De bijdrage van jan Zimmermann - Alfred Toepfers Westschau - is een synthese van zijn publicatie Die Kulturpreise der Stiftung FVS 1935-1945. Darstellung und Dokumentation, verschenen in 2000. Deze wijze van formulering in de titel is op zich al stof voor discussie. Even goed zou men kunnen titelen : „NS-cultuurprijzen als onderdeel van de buitenlandse en bezettingspolitiele“, „NS-propaganda tussen camouflage en zelfbedrog“, of nog, „de Hamburgse universiteit, Alfred Rosenberg en de SS“.

Holger Wilken

 

Startseite

zurück

nach oben

Impressum | Datenschutz